Universitat Rovira i Virgili

Personal del MARC

Membres per departaments de la URV

DAFITS

Infermeria

​Comunicació

Economia i Empreses

Filologia Clàsica

Història i Història de l'Art

Ciències Mèdiques