Universitat Rovira i Virgili

Els Nostres Objectius

En 2013 el Consell de Govern de la URV va aprovar la creació del Medical Anthropology Research Center (MARC), pioner a l'Estat espanyol en la generació, socialització i transferència del coneixement derivat de la recerca en l'àmbit de l'antropologia mèdica, la sociologia mèdica, les ciències socials i humanes vinculades a la salut, els estudis de comunicació i el risc en l'àmbit de la salut, la història de la ciència i la medicina, i la història de les dones en relació amb la salut. No es tracta d'una suma d'investigadors de cada àmbit sinó que aquesta  estructura interseccional proporciona un valor diferencial i afegit.