Universitat Rovira i Virgili

Recerca i Transferència

|Alt imatge central|

El Medical Anthropology Research Center (MARC) és un centre de referència internacional dedicat a la generació, socialització i transferència del coneixement en  antropologia mèdica, sociologia mèdica, ciències socials i humanes vinculades a la salut, estudis de comunicació i risc en l'àmbit de la salut, història de la ciència i la medicina i història de les dones en relació amb la salut.