Universitat Rovira i Virgili

Membres del MARC

El Medical Anthropology Research Center està format per professionals amb una àmplia experiència i trajectòria en diferents camps d'investigació en antropologia mèdica, antropologia social i cultural, ciències socials i humanitats, ciències mèdiques i de la salut, entre altres. El grau d'especialització dels seus membres ens permet oferir, com a centre d'investigació en antropologia mèdica, un ampli catàleg d'estudis de qualitat i una gran capacitat d'assumir nous reptes en la recerca i la transferència