Universitat Rovira i Virgili

El diagnòstic de les problemàtiques que presenten les persones LGTBQI referit a la seva salut sexual i reproductiva així com el dret a l'exercici de la identitat

  • Fitxa Tècnica

    Insitució finançadora: Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid

    Investigadora principal: Sam (Sandra) Fernández Garrido

    Supervisió del Projecte: Oriol Romaní Alfonso

    Període: 2016-2017

Aquesta recerca consisteix en un estudi exploratori que té com a objectiu conèixer les principals problemàtiques relacionades amb el camp de la salut sexual, reproductiva i el

dret a l'exercici de la identitat de la població TLGBQI (trans, lesbianes, gais, bisexuals, queer i intersexuals)

resident en el municipi de Madrid. Es proposa com un instrument participatiu que permet implicar a la pròpia població TLGBQI en la definició de les problemàtiques i l'articulació de recomanacions necessàries per afrontar-les. En conseqüència, l'informe que es presenta facilita tant una eina de coneixement com d'acció, en tant permetrà assentar futures planificacions que parteixin de sabers produïts a partir del protagonisme del propi col·lectiu.

Publicació de l'informe