Universitat Rovira i Virgili

Consum de drogues i vulnerabilitats socials en adolescents

 • Fitxa Tècnica

  Insitució finançadora: Centro Reina Sofía de Investigación en Adolescencia y Juventud

  Investigadors Principales: Dr. Oriol Romaní Alfonso i Dr. Àngel Belzunegui Eraso

  Investigadors/es: Natalia Lledó Carceller Maicas, Francesc Valls, Elisa Alegre-Agís y Carlos Chirinos Alonso.

  Institucions participants:  Medical Anthropology Research Center (URV), Càtedra d'Inclusió Social (URV), Ajuntament de Tarragona (Servei de prevenció en l'àmbit de les addiccions)

  Període: 2016-2018

  Projecte relacionat: "Youth in Europe. A Drug prevention programme"

L'objectiu de l'estudi és detectar les vulnerabilitats (socials, econòmiques, personals, emocionals, etc.) que afecten la població adolescent i que afavoreixen l'aparició de factors de risc en termes de salut i consum de drogues. L'estudi s'està realitzant amb grups d'adolescents i joves de la ciutat de Tarragona que van participar prèviament en l'estudi "Youth in Europe. A Drug prevention programme "responent als qüestionaris en els centres escolars de tota la ciutat. En particular, ens interessa:

Analitzar els factors de risc associats al consum de drogues en adolescents així com el sentit, les pràctiques i experiències que els / les adolescents li atorguen.

Determinar les diferències i similituds en termes de factors de riscos i de vulnerabilitats en salut adolescent entre barris i espais socials heterogenis. És a dir, es pretén abordar la relació entre les vulnerabilitats associades al consum de drogues en adolescents amb la composició dels entorns socials en què es troben els / les adolescents i amb el context socioeconòmic vigent.

Generar estratègies d'intervenció que redueixin aquestes vulnerabilitats i aquests factors de risc promovent el treball en xarxa entre els diferents agents implicats en matèria de benestar i salut juvenil del territori, així com la participació activa dels adolescents i joves com a agents de canvi.

Elaborar una guia de bones pràctiques en salut adolescent i consum de drogues que serveixi d'orientació a professionals que treballen amb població adolescent i juvenil.

"Youth in Europe. A Drug prevention programme" dirigit pel Icelandic Centre for Social Research and Analysis y European Cities Against Drugs

Ayudas a la Investigación del Centro Reina Sofía Sobre Adolescencia y Juventud 2016

GUÍA DE BUENAS PRACTICAS