Universitat Rovira i Virgili

Col·laboració a la recerca

|Alt imatge central|

El següent correspon a un llistat de projectes de recerca on els membres del MARC han estat implicats com a investigadors col·laboradors.