Universitat Rovira i Virgili

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Doctorat en Antropologia i Comunicació


Altres estudis del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Màster interuniversitari en Joventut i Societat

Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

|Alt imatge central|

Aquest postgrau és una proposta d'aprenentatge participativa i interactiva que fusiona constantment la teoria i la pràctica; les classes magistrals, les sessions d'anàlisis grupal i els tallers d'experiència directa.

És una formació que es centra en les persones, les seves afliccions i itineraris vitals. Posa l'eix en la necessitat de generar instàncies i dispositius de construcció col·lectiva per promoure l'autonomia de les persones amb problemes de salut mental i diversitat funcional.

L'objectiu es formar professionals en la creació i el desenvolupament de dispositius i eines participatives en l'àmbit de la rehabilitació i atenció en salut mental. 

Consulteu tota la informació detallada del postgrau a la pàgina oficial de la Universitat Rovira i Virgili.