Universitat Rovira i Virgili

SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders

SYNCHROS (SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders) L'acció de coordinació i suport té com a objectiu establir una estratègia europea sostenible per al desenvolupament de la pròxima generació de cohortes integrades de població, pacients i assaigs clínics, contribuint així a una agenda estratègica internacional per a una millor coordinació de cohortes a nivell mundial. Es tractarà el desafiament pràctic, ètic i jurídic i metodològic per optimitzar l'explotació de les dades de cohorts actuals i futures, cap al desenvolupament de la medicina estratificada i personalitzada, així com facilitar la política sanitària. Per aconseguir aquest objectiu, SYNCHROS maparà el paisatge de cohorts a Europa i grans iniciatives internacionals, identificarà els millors mètodes per integrar dades de cohort, identificarà solucions per abordar els reptes pràctics, ètics i legals en la integració de dades entre pacients, assaigs clínics i cohortes de població. i avaluar l'ús de noves tecnologies i tipus de dades emergents i noves. Juntament amb la participació intensiva de les parts interessades (investigadors, pacients, organismes de finançament, clínics, coordinadors d'exercicis d'harmonització i integració anteriors), s'escriuran breus d'estratègia per dur a terme diàlegs amb els grups d'interès per generar consens després d'un procés de deliberació i mètodes científics d'aplicació. El nostre objectiu és fer recomanacions sostenibles sobre estàndards per millorar els mètodes futurs de mostra, recopilació de dades i intercanvi de dades i difondre aquesta informació per contribuir a definir una agenda estratègica internacional per a una millor coordinació de cohortes a nivell mundial. Els socis de SYNCHROS inclouen un ampli ventall de coneixements des de l'epidemiologia i la investigació clínica fins a qüestions legals / ètiques i antropologia, organitzacions internacionals com l'OMS i infraestructures europees com ECRIN.