Universitat Rovira i Virgili

AGORAge: Envellir en una comunitat cuidadora

FITXA TÈCNICA

Nom del projecte: AGORAge: Ageing in a caring community

Referència: H2020 - 101006325 (MACRO PROJECT COESO) Pilot 7

Convocatòria: COESO Project

Entitat finançadora: Comissió Europea EU-Horizon 2020 Research and Innovation Programme (2014-2020)

Investigadora Principal: Claudia Anleu (URV)

Periode: 1/06/2022 - 31/05/2023

@COESOEU

AGORAge és un projecte que té per objectiu promoure un procés d'intervenció social dirigit a fomentar la inclusió de la gent gran que viu en residències i cohabitatges al seu veïnat, concretament en un barri de la ciutat italiana de Treviso.

Al llarg del projecte, s'implicarà a la ciutadania (gent gran, professionals i informants del barri) en diverses activitats (enquestes, grups focals, entrevistes, tallers de cocreació) amb la finalitat de cocrear una caixa d'eines (toolkit) per implementar una comunitat cuidadora.

El producte final del projecte, la caixa d'eines, estarà disponible per als proveïdors de serveis de cura que vulguin fomentar la integració de la gent gran al barri, creant així una comunitat cuidadora. Al finalitzar, serà traduïda a diverses llengües (anglès, italià, castellà i català), per tal que l'experiència d'AGORAge pugui ser replicada en altres contextos.

Treviso, Itàlia (Didier Descouens)


Contacte: Dra. Isabella Riccò

@AGORAgeproject

Visita el nostre blog