Universitat Rovira i Virgili

Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC)

de Tarragona al món

Fotografía © David Oliete.

obert a la ciutadania

obert al món sanitari

obert a la recerca

obert a les empreses

obert a la cooperació internacional

El Medical Anthropology Research Center és una iniciativa del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social amb la participació de membres del Grup de Recerca ASTERISC del Departament d'Estudis de Comunicació, dels departaments d'Infermeria, Economia i Empresa, Filologia Catalana, Història i Història de l'Art i Medicina i Cirurgia així com amb membres externs. Es un centre de recerca interdisciplinari de la Universitat Rovira i Virgili amb seu a la Ciutat de Tarragona, orientat cap a la recerca i la transferència en la interficie entre les Ciencies Socials i Humanes i les Ciències de la Salut.

L'antropologia mèdica és un dels camps més desenvolupats dins la antropologia professional, alimentat per una ampla demanda de recerca aplicada interdisciplinar, pel seu paper en la formació bàsica de segon i tercer cicle i en la formació continuada dels professionals de la salut a la major part de països desenvolupats. A la URV  ha anat madurant durant tres dècades. La URV és ara una institució de referència al Sud d'Europa per la comunitat internacional d'antropología mèdica. El 2013 el congrès Encounters and Engagements amb 500 participants de 52 paísos dels cinc continents va ratificar la significació de la URV en aquest camp i la seva vinculació a la ciutat de Tarragona.

Les noticies del MARC

Més notícies

L'Agenda del MARC

Més activitats