Universitat Rovira i Virgili

Els col·loquis annuals de REDAM (2005-2014)

|Alt imatge central|

La concidència de dos congressos, un internacional i l'altre estatal, amb presència a tots dos de l'Antropologia mèdica va impedir la organització de les edicions XIII i XIV ordinaries de REDAM. Aixi doncs aquest dos esdeveniments tanquen la etapa REDAM. 

XIII Congreso de Antropologia (FAAEE), Tarragona, 2014