Universitat Rovira i Virgili

Artícles publicats en revistes científiques

|Alt imatge|

La difusió de coneixement acádemico és una constant que el MARC busca realitzar a través de la publicació d'escrits realitzats pels seus membres en revistes nacionals i internacionals. A continuació compartim algunes de les seves publicacions.