Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Notícies del MARC

Genís Oña, membre del MARC, publica llibre sobre la farmacologia de les drogues psicodèliques

El llibre, que s’ha publicat en anglès i castellà i porta per títol “Your brain on psychedelics”, és part d’una nova col·lecció sobre substàncies psicodèliques, PsychonautGuides.

Des de principis dels anys 2000 s'està duent a terme una intensa recerca amb substàncies al·lucinògenes com la LSD, la psilocibina (principi actiu dels bolets del gènere Psilocybe) o l'ayahuasca, una decocció originària de la medicina tradicional amazònica. Aquests compostos s'estan assajant principalment pel tractament de diferents trastorns psicològics, com és la depressió o el trastorn per estrès post-traumàtic. De fet, la psilocibina i la MDMA ja són en la Fase III d'assaigs clínics i és probable que en pocs anys, o fins i tot mesos, s'autoritzi el seu ús a Estats Units i Europa.

Aquesta recerca, però, no ha desvelat encara els mecanismes exactes sobre com funcionen aquestes substàncies. Certament, aquestes despleguen efectes molt peculiars en la ment humana, provocant canvis dramàtics en els processos de percepció, de pensament i, en general, en l'estat de consciència del consumidor.

Amb l'objectiu d'aplegar tota l'evidència científica actual quant als coneixements farmacològics d'aquestes substàncies, Genís Oña ha publicat "Your brain on psychedelics". En el mateix es descriuen els receptors als que s'uneixen aquestes substàncies, com es processen en el nostre cos, quins usos terapèutics s'han descrit, o què se sap sobre el seu perfil de seguretat, entre molts altres aspectes.

L'autor ens avisa, no obstant, des de les primeres pàgines, que conèixer la farmacologia d'aquestes substàncies no garanteix conèixer com funcionen. Conscient de l'abús d'aproximacions reduccionistes que sovint es fa en àmbits científics i en textos divulgatius, ens adverteix sovint de que les explicacions sobre la farmacologia que s'ofereixen en el llibre només són sabers parcials, i que fan falta moltes altres disciplines per començar a entendre els complexos efectes de les drogues al·lucinògenes.

"Your brain on psychedelics" està escrit en un format molt divulgatiu i il·lustrat amb més de 70 imatges, amb l'objectiu de fer de la lectura d'un text sobre farmacologia una experiència inesperadament amena.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar