Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Notícies del MARC

Serena Brigdi va presentar resultats preliminars de la seva investigació en jornades sobre salut sexual i reproductiva de dones migrades a Catalunya

La investigadora Serena Brigdi va presentar, juntament amb Elisabet Llamas, els resultats preliminars de la seva investigació relacionada amb el concepte de salut, embaràs, part i puerperi en dones emigrades procedents de la Xina i Pakistan a les "Jornades sobre la salut sexual i reproductiva de les dones emigrades i refugiades a Catalunya des d'una mirada interseccional".

Les autores es van referir que en molts casos aquestes dones conserven i reprodueixen creences religioses i culturals que són expressades durant l'embaràs i després del naixement del nadó. Aquestes creences es posen de manifest en aspectes com els relacionats amb la cura del nen en els primers dies de vida, així com en l'alimentació i les atencions de la mare durant el puerperi.

De la mateixa manera destaca en aquest estudi l'existència de dificultats en la comunicació, específicament pel que fa a la comunicació intercultural, cosa que crea una mena de bretxa entre aquestes dones emigrades i els/les professionals del sistema de salut.

Entre els elements que condicionen aquesta bretxa hi ha els relacionats amb la llengua, l'idioma, cosa que fa que no sempre les usuàries entenguin la informació que se'ls proporciona. Situacions com aquestes demostren la necessitat i la importància de reforçar la presència de les mediadores culturals en el Sistema de Salut.

A això se suma la dualitat de percepció sobre temes abordats a les consultes, com el que fa referència a les relacions sexuals, avortaments, fills. Mentre que per una banda els professionals sanitaris els consideren d'interès per a aquestes dones solen ser vistos com a innecessaris i les fan sentir incòmodes.

Aquestes jornades, afavorides per Farmamundi, l'Institut Català de la Salut i l'Associació Catalana de Llevadores, van tenir com a objectiu contribuir a la formació continuada dels i les professionals sanitàries en l'àmbit d'atenció primària i hospitalària per millorar els coneixements i les pràctiques en l'abordatge de la salut sexual i reproductiva de les dones migrades i refugiades.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar