Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Notícies del MARC

L'ús tradicional de plantes psicoactives en el context de la Global Mental Health

El Dr. José Carlos Bouso i Genís Oña, investigadors d'ICEERS i membres externs del MARC, en col·laboració amb el Dr. Ali Berrada, de l'Hospital del Mar, Barcelona, ??han publicat un article a la revista Transcultural Psychiatry [Communalistic use of psychoactive plants a bridge between traditional healing practices and Western medicine: New path for the Global Mental Health movement] en què proposen una nova via per al moviment de la Global Mental Health (GMH), o salut mental global, que inclogui, protegeixi i promogueu l'ús tradicional de plantes psicoactives.

La GMH és un moviment que vol garantir l'accés a tractaments de salut mental a tota la població mundial. Les seves accions se centren en països del "sud global", on més escassegen aquests tractaments. Dins la GMH s'han realitzat extensos debats sobre quins haurien de ser els tractaments a "exportar" a aquests països, sovint subestimant els propis sistemes mèdics locals, basats en la medicina tradicional i que inclouen aproximacions molt diverses.

L'article publicat a Transcultural Psychiatry proposa obrir una nova via en què, partint de la valorització dels sistemes mèdics locals, es promoguin i protegeixin els usos tradicionals de plantes psicoactives, com el peiot o l'iboga. Aquests usos poden constituir autèntics ponts entre la medicina tradicional i la medicina moderna, ja que la seva "eficàcia" es pot entendre des d'un punt de vista comunitari i cultural, però també des d'un punt de vista farmacològic, recolzant-nos en els avenços recents en la investigació neurofarmacològica i clínica amb aquestes substàncies.

L'ús tradicional d'aquestes plantes constitueix autèntics sistemes mèdics en què es realitzen rituals o cerimònies comunitàries, de manera que al voltant de la planta giren un gran nombre de factors que poden estar afectant positivament tant la salut individual com col·lectiva. A través d'aquests rituals es reforcen, per tant, els vincles socials i es proveeix d'una sèrie d'elements simbòlics i valors ètics i socials que són transmesos a tota la comunitat.

Aquests usos poden constituir pràctiques de promoció de la salut des d'una perspectiva molt més holística, per la qual cosa haurien de ser explorades i protegides des del moviment de la GMH i, fins i tot, aprendre'n per incorporar algunes d'aquestes pràctiques als serveis de salut mental del "nord global" i, específicament, en les psicoteràpies assistides amb al·lucinògens que s'estan desenvolupant per al tractament del trastorn per estrès posttraumàtic o la depressió.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar