Universitat Rovira i Virgili

Recomanacions bibliogràfiques

|Alt imatge|

Des del MARC s'han creat dos apartats de consulta sobre lectures bàsiques per endintrar-se en el camp de l'antropologia mèdica. La primera, concernent a una bibliografia "iniciàtica", i una segona, referida a revistes especialitzades sobre el tema.