Universitat Rovira i Virgili

V COL·LOQUI MARC 2021 "DIÀLEGS SOBRE (IN)SEGURETAT ALIMENTÀRIA: PRECARITZACIÓ, RISC I SOSTENIBILITAT"

V COL·LOQUIO MARC: DIÀLEGS SOBRE (IN)SEGURETAT ALIMENTÀRIA: PRECARITZACIÓ, RISC I SOSTENIBILITAT

El Medical Anthropology Research Center de la URV (MARC) convoca el V Col·loqui orientat a generar un espai de debat per compartir experiències sobre les diverses formes d'inseguretat alimentària, tot analitzant problemàtiques vinculades a l'accés als aliments, la toxicitat o la innocuïtat en la cadena alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris. El Col·loqui pretén ser un àmbit de reflexió per pensar sobre allò en què treballem, i hi participaran persones procedents del món acadèmic, les entitats socials, l'activisme i l'administració pública. Està organitzat al voltant de tres taules de treball:

DIJOUS 13 DE MAIG DE 2021

CONFERÈNCIA INAUGURAL:

TAULA 1

TAULA 2

CONFERÈNCIA

DIVENDRES 14 DE MAIG DE 2021

CONFERÈNCIA:

TAULA 3

ACTE DE CLAUSURA

Data: 13 i 14 de maig de 2021

PROGRAMA

Per a més informació escriure a: marc(ELIMINAR)@urv.cat

Comitè d'Organització: Mireia Campanera Reig i Mabel Gracia-Arnaiz (DAFITS, URV), Cristina Larrea Killinger (ODELA), Deborah Bekele (MARC-URV)

Hi col·laboren: Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social (URV), Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, doctorat en Antropologia i Comunicació (URV), Observatori de l'Alimentació (ODELA)