Universitat Rovira i Virgili

Esdeveniments i Exposicions

|Alt imatge central|

Antecedents

Els antropòlegs mèdics espanyols han organitzat nombrosos col·loquis i reunions científiques en els darrers trenta anys.  Bastants han tingut la seva seu a Tarragona, a la URV. El primer, el 1982, les Primeres Jornades d'Antropologia de la Medicina que es van coorganitzar amb l'Institut Catala d'Antropologia.

Una dècada més tard, el Departament d'Antropología, Filosofia i Treball Social - DAFITS va començar a organitzar nous col·loquis, primer amb una periodicitat bianual (Col·loquis Bi-annuals), i des de 2005, amb una periodicitat anual (Col·loquis Anuals). Col·loquis especialitzats sota l'acrònim de REDAM, la xarxa informal d'antropologia mèdica que ha agrupat durant més d'una dècada els antropólegs médics. 

Congressos i reunions científiques organitzades pel MARC

Des del 2015 el Medical Anthropology Research Center (MARC) ha realitzat els primers col·loquis com a relleu de tota aquesta llarga tradició d'esdeveniments científics que s'iniciaran des de la dècada dels anys vuitanta, i que espera seguir mantenint plenament.

Exposicions i Exhibicions