Universitat Rovira i Virgili

El món del MARC

|Alt imatge central|

L'antropologia mèdica és un subcamp de l'Antropologia social o cultural. És la traducció del terme medical anthropology, que serveix, des de 1963, d'etiqueta internacional a la investigació empírica i la producció de teoria per part dels/les antropòlegs/es sobre els processos socials i les representacions culturals de la salut, la malaltia i les pràctiques d'atenció o assistència que s'hi relacionen. A Espanya s'han utilitzat, a més, les denominacions sinònimes antropologia de la medicina, antropologia de la salut o antropologia de la malaltia. Aquestes denominacions tenen a vegades versions en altres llengües, amb tot Medical anthropology és avui una etiqueta indiscutida a la literatura internacional.

Les relacions entre l'antropologia, la medicina i la pràctica mèdica són antigues i estan ben documentades. La Antropologia com a ciència natural es desenvolupa al s.XVIII a partir de l'anatomia comparada i els debats sobre l'articulació entre el medi i la espècie. Com a Antropologia General ocupava una posició rellevant en les ciències mèdiques bàsiques (avui les assignatures comunament anomenades preclíniques a medicina). fins la II Guerra Mundial, per tant és anterior a la constitució del model professional actual de l'Antropologia Social i Cultural. La relació entre la antropologia i la medicina deriva de la necessitat d'aquesta d'emprar tècniques d'observació directa del medi per interpretar la causalitat de la malaltia - a partir dels postulats neo-hipocràtics de la ciència natural - que la van dur a incorporar en la seva pràctica professional, fins a principis del s.XX, de tècniques de camp qualitatives, especialment l'observació participant i que la va dur a va produir molta narrativa etnogràfica en forma de topografies mèdiques, d'informes mèdico-socials i d'escrits sobre folkmedicina (medicina popular o folklore mèdic). 

Per saber més sobre l'antropologia mèdica des de el MARC fer clic​ 

Exhibicions i exposicions


Recursos audiovisuals


Recomanacions bibliogràfiques