Universitat Rovira i Virgili

Recerca i Transferència

La creació del  Medical Anthropology Research Center (MARC) es va articular a partir de dos objectius genèrics :