Universitat Rovira i Virgili

Els nostres objectius

El 13 de Juliol de 2013 el Consell de Govern de la URV va aprovar la creació del Medical Anthropology Research Center (MARC). El seu objectiu principal és convertir-se en un centre de referència en la generació, socialització i transferència del coneixement derivat de la recerca en l'àmbit de l'antropologia mèdica, la sociologia mèdica, les ciències socials i humanes vinculades a la salut, els estudis de comunicació i el risc en l'àmbit de la salut, la història de la ciència i la medicina, i la història de les dones en relació amb la salut. No es tracta d'una suma d'investigadors de cada àmbit sinó que la nova estructura ha de proporcionar un valor diferencial que li donarà sentit. La trajectòria de la URV en formació i recerca en antropologia mèdica han estat les claus i la base de la creació del MARC.

Un altre dels objectius es posicionar la URV i Tarragona com a referent en antropologia mèdica, fruit de molts anys de treball en aquest sentit; i desenvolupar, també, un espai de la recerca aplicada en el sector privat. En aquest sentit, el MARC vol servir per obrir noves sortides al personal investigador en antropologia mèdica, més enllà de la recerca clàssica, com són la comunicació o el desenvolupament de nous productes.

Un projecte multidisciplinar

El MARC agrupa investigadors de Comunicació, Infermeria, Economia i Empresa, Filologia Catalana, Història i Història de l'Art i Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili. Incopora també membres d'honor i col·laboradors externs.

Objectius