Universitat Rovira i Virgili

Esdeveniments del MARC

Antecedents

Els antropòlegs mèdics espanyols han organitzat nombrosos col·loquis i reunions científiques en els darrers trenta anys.  Bastants han tingut la seva seu a Tarragona, a la URV. El primer, el 1982, les Primeres Jornades d'Antropologia de la Medicina que es van coorganitzar amb l'Institut Catala d'Antropologia.

Una dècada més tard, el Departament d'Antropología, Filosofia i treball Social va començar a organitzar, primer amb una periodicitat bianual i, des de 2005, anual col·loquis especialitzats sota l'acrònim de REDAM (Col·loquis Bi-annuals, Col·loquis Anuals) la xarxa informal d'antropologia mèdica que ha agrupat durant més d'una dècada els antropólegs médics. 

Congressos i reunions científiques organitzades pel MARC

Des del 2015 el Medical Anthropology Research Center (MARC) ha realitzat els primers col·loquis com a relleu de tota aquesta llarga tradició d'esdeveniments científics que s'iniciaran des de la dècada dels 80s, i que espera seguir mantenint plenament.