Universitat Rovira i Virgili

Tesis dirigides per membres del MARC

Es presenten les tesis per ordre d'anys de lectura:

Si vols pots consultar i descarregar les tesis al repositori TDX