Universitat Rovira i Virgili

Doctorat Antropologia i Comunicació

Enllaços relacionats:

Contacte:

Dra. Dolors Comas d'Argemir

Coordinador(ELIMINAR)

Altres estudis del MARC

Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

Aquest programa és el resultat de la fusió i integració del Doctorat en Antropologia del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social i el Doctorat en Comunicació del Departament d'Estudis de Comunicació. Respon a una doble inquietud: pretén una millora científic-acadèmica dels programes existents i, d'altra banda, evoca l'evolució cap a un camp de recerca interdisciplinària que fa uns anys semblava impensable. Així, reformulant un mapa clàssic, tancat i compartimentat, de disciplines i subdisciplines, el nou programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació inicia un procés a curt, mitjà i llarg termini que explora les interseccions, cada vegada més evidents, que es produeixen en les línies de recerca dels investigadors i investigadores dels dos departaments.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web oficial del doctorat.

Línia d'investigació Antropologia mèdica i salut global Directors/es

Salut mental, etnopsiquiatria i psiquiatria transcultural, alimentació, estudis sobre addiccions, història de la ciència (antropologia, medicina i psiquiatria), estudis de drogues i processos de marginació, i salut internacional.

Dr. Josep M. Comelles (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Mabel Gracia (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Àngel Martínez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Oriol Romaní (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Enrique Perdiguero Gil (UMH) (ELIMINAR)
Dr. Istvan Czachesz (Un. Heidelberg)(ELIMINAR)
Dr. Joan Artur Caylà Buqueras(ELIMINAR) 
Dra. Lina Cristina Casadó (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Antònia Martorell (URV)(ELIMINAR) - CV