Universitat Rovira i Virgili

Col·loquis del MARC

II Col·loqui Medical Anthropology Research Center. Medicines and Culture (2016)

En el món contemporani els medicaments ocupen un lloc central, tant en les agendes governamentals i internacionals, com en la gestió diària de processos de salut, malaltia, atenció i participació. Organitzacions governamentals i no governamentals han identificat amplis grups de població pels quals l'accés als medicaments essencials es veu fortament limitat per diferents motius econòmics, polítics i culturals; destaquen les clàusules de propietat intel·lectual i les desigualtats socioeconòmiques i de gènere. Cada vegada hi ha més evidències que els determinants socials de la salut expliquen la major part de les iniquitats sanitàries, entre les quals també es troba l'accés i l'ús de medicaments. En aquest àmbit, la perspectiva sociocultural assenyala que els medicaments són objecte i símbol alhora; de manera que tota la cadena de producció, distribució, venda, prescripció, ús i consum de medicaments està condicionada per les dues dimensions, la material i la simbòlica. El conjunt de totes aquestes qüestions ens conviden a reflexionar sobre els dilemes i reptes contemporanis que suposa l'ús de medicaments en el món globalitzat.

Pujar

I Coloquio de Autoetnografía "Estar ahí estando aquí". Subjetividades, cuerpos y emociones en la investigación en salud (2015)

Esta iniciativa apuesta por la autoetnografía como método de investigación relevante de los procesos de salud/enfermedad/atención y se presenta como una oportunidad para impulsar las contribuciones actuales sin olvidar las recedentes. Desde hace varias décadas, se viene forjando una tradición de estudios en nuestra Universidad -denominada por Oscar Guash como Escuela de etnografía de Tarragona- cuyo punto de partida es la conciencia auto-etnográfica. En esta ocasión, se trata de ir de la dimensión puramente intuitiva de muchos de los proyectos precedentes a un debate más sistemático sobre cómo integrar la subjetividades, los cuerpos y las emociones en el proceso de investigación, dando lugar a lo que ha venido denominándose etnografía sensorial. 

Pujar

Encounters and Engagements: creating new agendas for medical anthropology (2013)

This Joint International Conference is designed to foster intellectual encounters between engaged/applied and academic medical anthropologists from around the world. The location and format of this pioneering conference will promote the exploration of convergences and divergences between theories, practices, schools and regions across the broader community of medical anthropology scholars and practitioners globally. The conference is being organized by the American Anthropological Association's Society for Medical Anthropology (SMA), the European Association of Social Anthropologists' (EASA) Medical Anthropology Network, and the Department of Anthropology, Philosophy and Social Work, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Spain.

Pujar

Les noticies del MARC

Més notícies