Universitat Rovira i Virgili

Admissió de membres externs del MARC

Pot omplir el següent formulari en sol·licitud com a nou membre del MARC.

Normativa per la incorporació de nous membres.

*Els camps són obligatoris

Les sol·licituds hauran d'adjuntar els següents documents (Adjuntar en un sol fitxer):

  • Carta de sol·licitud dirigida al director del MARC. (Descarregar  )
  • Carta de presentació de dos membres del MARC, en els casos en què estigui previst.
  • En el cas de candidats que formin part d'universitats, centres de recerca o institucions alienes a la URV, cal també la conformitat dels seus responsables orgànics.
  • Una fotografia digitalitzada 
  • Un CV complet (PDF) on han de destacar‐se els punts que acrediten que equival al d' investigador actiu de la URV quan s'escaigui.
  • Un CV de màxim 10 línies de caire descriptiu (Word o rtf) que inclogui els enllaços amb els perfils del candidat a xarxes socials (preferentment Academia.edu i Research Gate), o a repositoris d'accés lliure a la seva obra (com Mendeley o repositoris de material audiovisual).

Un cop rebuda la documentació, la Secretaria del MARC envia al candidat una firmació de recepció.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades per vostè facilitades seran incorporades a un fitxer responsabilitat.